Sekcja Dróg Miejskich

Sekcja Dróg Miejskich

      Sekcja Dróg Miejskich prowadzi działalność:

Usługi w zakresie brukarstwa:

 • układanie tradycyjne i artystyczne kostki brukowej i kamiennej,
 • wykonawstwo parkingów, placów i przydomowych chodniczków.

 

Usługi z zakresu nawierzchni bitumicznych:

 • okładanie nawierzchni asfaltowych,
 • odnowa nawierzchni asfaltowych i smołowych,
 • remonty nawierzchni np. dróg wewnątrzzakladowych, placów składowych i manewrowych,
 • wykownywanie, konserwacja, naprawa oznakowań pionowych i poziomych dróg miejskich,
 • wykonywanie zabezpieczeń, oznakowań pionowych i poziomych, wymaganych podczas prowadzenia robót drogowych (bariery, sygnalizacje świetlne itp.)
 • kompleksowa budowa dróg.

 

Usługi związane z budową kanalizacji:

 • wykopy sprzętem i ręcznie,
 • układanie rur betonowych i z PCV,
 • prace porządkowe po wykopach.

 

Inne usługi:

       Wynajmujemy  sprzęt do wykonawstwa robót ziemnych i drogowych.

 • walce od 1,0 t do 15,0 t,
 • zagęszczarki,
 • agregaty prądotwórcze - spawalnicze,
 • piły do cięcia betonu i asfaltu.

 

Sekcja Dróg Miejskich

Tel. (13) 47 48 498