Sekcja Zieleni Miejskiej

Sekcja Zieleni Miejskiej

Sekcja Zieleni Miejskiej prowadzi działalności w zakresie:

Wiosną:

 • formowanie koron drzew,
 • wycinka drzew,
 • odmładzanie (formowanie) żywopłotów i krzewów,
 • mechaniczne kultywatorowanie terenu.

 

Wczesnym Latem:

 • niwelacja i kształtowanie terenu pod zasiew trawy lub pod obsadzanie kwiatowe,
 • zakładanie trawników metodą tradycyjną przez wysiew lub z gotowej darni tzw. rolki,
 • grabienie liści i innych nieczystości z zieleńców,
 • sadzenie drzew, krzewów ozdobnych i żywopłotów.

 

Latem:

 • cięcie formujące, odmładzające żywopłoty,
 • zakładanie kwietników poprzez obsadzanie roślinami sezonowymi,
 • zwalczanie chwastów środkami chemicznymi lub mechanicznie,
 • koszenie trawy z jej wywiezieniem.

 

Jesienią:

 • projektowanie ogrodów zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej,
 • grabienie liści z wywozem na składowisko kompostowe
 • sadzenie drzew i krzewów liściastych
 • sadzenie cebulek kwiatowych.

 

Zimą:

 • wycinka drzew,
 • odśnieżanie chodników i placów.

 

Sekcja Zieleni Miejskiej

Tel.  (13) 47 48 495

Kierownik: Barbara Rozenbajgier

 

DBAJMY O ZIELEŃ !  - ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG.